CSB_zaměstnání v Doosan Enerbility

zaměstnání v Doosan Enerbility

                                                                                                                                                                    

Doosan Lentjes

Doosan Lentjes se sídlem v Německu dodává špičkové chráněné technologie pro kotelní agregáty s cirkulující fluidní vrstvou (Circulating Fluidised Bed, CFB), systémy řízení kvality ovzduší, jako jsou například systémy odsíření kouřových plynů (Flue Gas Desulphurization, FGD), systémy snížení emisí NOx pomocí selektivní katalytické redukce (Selective Catalytic Reduction, SCR) a látkové filtry, a také zajišťuje plánování a výstavbu závodů vyrábějících energii z odpadu (Energy-from-Waste, EfW).

Doosan Enpure

Doosan Enpure se sídlem ve Spojeném království je společností procesního inženýrství s prokazatelným renomé v oblasti konstrukce, technologie a dodávek projektů v odvětví vodohospodářství a odpadních vod. Nabízí celý rozsah služeb pro konstrukci, zásobování a samotnou výstavbu spolu s provozem a údržbou, stejně jako i diferencovaná řešení, která uspokojí různé potřeby zákazníků.

Doosan Power Systems India

Společnost Doosan Heavy Industries & Construction založila v listopadu 2012 firmu Doosan Power Systems India (DPSI) spojením všech svých dceřiných společností v Indii do jediného subjektu za účelem posílení své tržní přítomnosti na svém „druhém domácím trhu“. DPSI se snaží zlepšit své schopnosti v oblasti výroby obzvlášť kritických tlakových dílů pro kotle, strojírenství, projektového řízení, zásobování, výstavby, kontroly procesů a jakosti prostřednictvím strategie lokalizace a nakonec se ve střednědobém až dlouhodobém horizontu stát konkurenceschopným hráčem s potenciálem růstu a maximalizace zisku.

Doosan Vina

Společnost Doosan VINA provozuje největší závod v oboru těžkého průmyslu ve Vietnamu, který vyrábí kotle pro elektrárny a odsolovací stanice, odsolovací systémy a systémy pro manipulaci s materiálem. Slouží jako jedna z nejdůležitějších globálních výrobních základen společnosti Doosan Heavy Industries & Construction.

Přidejte se k naší komunitě talentů, abyste dostávali aktuální informace o pracovních místech odpovídajících vašim zájmům.

Prohlížet pracovní místa v této kategorii