Cơ hội nghề nghiệp tại Doosan

Chào mừng bạn đến với cánh cổng sẽ mở ra với vô vàn cơ hội...!
“Con người là tài sản lớn nhất để đạt được khát vọng của chúng tôi”

‘Con người’ là nền tảng để Doosan tạo dựng thành công hơn 100 năm qua và là cơ sở để chúng tôi xây dựng 100 năm tiếp theo, đồng thời niềm tin vào con người chính là giá trị cốt lõi trong triết lý kinh doanh của chúng tôi.

Gia nhập cộng đồng tài năng của chúng tôi

Liên tục kết nối bằng cách gia nhập mạng lưới của chúng tôi! Hãy nhập email của bạn và giới thiệu cho chúng tôi biết về bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn những sự kiện và cơ hội sắp tới phù hợp với những điều bạn quan tâm.

Thành viên đã đăng ký? Đăng nhập tại đây